This website uses cookies. Cookies remember your actions and preferences for a better online experience.
Maratona noteikumi

Dr. Jana Janovskas skaistuma un slaiduma maratons
Kas norit no 13.05.24. līdz 26.05.24Ir piemērots visām sievietem vai vīriešiem vecuma grupā no 18 gadiem ar mērķi izglītoties un izprast veselīga ēdiena pamataspektus, izanalizēt savu dienas racienu un smelties ar informāciju saistībā ar pretiekasuma diētas pamatprincipiem.

1. Katrs maratona dalībnieks ir personīgi atbildīgs par saviem rezultātiem maratona beigās, Dr. Jana Janovska nenes atbidlību par reZultātiem.
2. Dr. Jana Janovska nesniedz medicīnisku un ārstniecisku pakalpojumu šajā maratonā, kā arī neārstē, bet gan nes informatīvu un izglītojošu vispārīgo informāciju.
3. Dr. Jana Janovska, saņēmot Personas Datus, apņemas nodrošināt Personas Datu drošību un konfidencialitāti, veicot tehniskos un organizatoriskos pasākumus atbilstoši apstrādes raksturam un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām. Dr. Jana Janovska ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar Dr. Jana Janovskas skaistuma un slaiduma maratonu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumu, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
4. Dakterei Janai Janovskam NAV sadarbības ne ar vienu firmu/kompāniju peļņas gūšanai skaistuma un slaiduma maratona no 13.05.24. līdz 26.05.24. ietvaros.
5. Dakterei Janai Janovskai nav interešu konflikta.
6. Daktere Jana Janovska nesola brīnumus, bet gan vēlās sniegt zināšanas un izglītot veselīgās dzīves veida un profilaktiskajā medicīnas aspektā.
7. Visi materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām