This website uses cookies. Cookies remember your actions and preferences for a better online experience.
Hormonu intensīva noteikumi

Dr. Jana Janovskas Hormonu Intensīvs,
kurš norisināsies no 30.07.2023. līdz 4.08.2023.


Dalībā intensīvā ir piemērota visām sievietēm un vīriešiem vecuma grupā no 18 gadiem, Intensīva norises laikā dalībniekiem būs iespēja izprast veselīga ēdiena pamataspektus, izanalizēt savu ikdienas uzturu un iepazīties ar pretiekaisuma diētas pamatprincipiem.

1. Katrs intensīva dalībnieks ir personīgi atbildīgs par saviem rezultātiem intensīvā beigās, Dr. Jana Janovska nenes atbildību par sasniegtiem rezultātiem.
2. Dr. Jana Janovska nesniedz medicīniskus un ārstnieciskus pakalpojumus šī intensīva ietvaros, kā arī neārstē, bet gan nes informatīvu un izglītojošu vispārīgo informāciju.
3. Dr. Jana Janovska, saņemot Personas datus, apņemas nodrošināt Personas Datu drošību un konfidencialitāti, veicot tehniskos un organizatoriskos pasākumus atbilstoši apstrādes raksturam un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām. Dr. Jana Janovska ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar Dr. Jana Janovskas Hormonu intensīvu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumu, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
4. Dr. Jana Janovska nesadarbojas ne ar vienu firmu, kompāniju vai uzņēmumu peļņas gūšanas nolūkā Hormonu intensīva norises laikā no 30.07.2023 līdz 4.08.2023.
5. Dr. Janai Janovskai nav interešu konflikta.
6. Dr. Jana Janovska nesola brīnumus, bet gan vēlas sniegt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un profilaktisko medicīnu.
7. Visi materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām.